Archiv rubriky: Úložiště

Instalace (migrace) SmartOS na RAIDZ2

RADZ2 je alternativa Linux RAID6. Na checksum jsou tedy použity dva disky. Nejmenší počet disků, pro které lze tuto konfiguraci použít jsou 4. V takovém případě ale počítejte s tím, že pole bude mít jen poloviční kapacitu součtu kapacit disků.

Další problém pouze 4 disků (pokud ke stroji nemůžete dočasně připojit další) je ten, že SmartOS při instalaci RAIDZ2 pole vytvořit neumí. A když systém nainstalujete jen na jeden disk, ze zbylých 3 disků RAIDZ2 pole nevytvoříte. Jeden disk vám bude chybět. Jak tento nedostatek obejít?

Začneme instalací. Nejprve si systém nainstalujeme pouze na jeden disk.

c0t0d0

Když máme instalaci hotovou, nabootujeme SmartOS bez importu zfs poolů.

Live 64-bit (noinstall)

Importujeme pool zones pod názvem zones2

zpool import zones zones2

Odmountujeme dataset zones2/cores.

umount zones2/cores

Smažeme složku /zones, aby nepřekážela až budeme vytvářet pool zones.

rm -r /zones

Zjistíme, kolik zabírá celý pool zones2.

zfs list

Vytvoříme pomocí dd prázný sparse soubor větší než velikost poolu zones2.

dd if=/dev/zero of=/disk.img bs=1 seek=40G count=1

Vytvoříme RADZ2 pole ze zbylých 3 disků a soubor z předešlého kroku použijeme jaho čtvrtý disk. Parametr -f je nutný aby příkaz zpool neřval kvůli rozdílným velikostem disků a že mixujeme jednotky a soubory.

zpool create -f zones raidz2 /disk.img c0t1d0 c0t2d0 c0t3d0

Soubor použitý u poolu jako jeden z disků převedeme do offline stavu. Tento krok je důležitý. Bez něj by při přenášení dat mezi pooly došlo na SmartOS ramdisku místo.

zpool offline zones /disk.img

Volitelně můžeme před přenosem zapnout kompresi disku. Soubory se nám pak během přenosu budou ukládat zkomprimované.

zfs set compression=gzip-9 zones2

Vytvoříme rekurzivní snapshot poolu zones2.

zfs snapshot -r zones2@current

Přemigrujeme data z poolu zones2 do zones. Přepínač -R u zfs send říká, že pošleme rekurzivně i podřízené datasety. Přepínač -p posílá i properties datasetů (např. nastavenou kompresi). Přepínač -F u zfs recv zajistí, že se v cílovém poolu promaže vše, co tam nemá být.

zfs send -Rp zones2@current|zfs recv -F zones

Smažeme snapshot current v cílovém poolu

zfs destroy -r zones@current

Pokud vše proběhlo v pořádku, můžeme nyní zrušit pool zones2

zpool destroy zones2

Nahradíme soubor použitý při vytváření poolu zones diskem, který se nám nyní uvolnil

zpool replace zones /disk.img c0t0d0

Po chvíli máme data sesynchronizována a pool zones už jede na plnohodnotném RAIDZ2 poli.

zpool status

Nyní je ještě potřeba pool rozšířit na celou kapacitu disků.

zpool set autoexpand=on zones

Projistotu provedeme export poolu.

zpool export zones

A uděláme reboot. Po najetí SmartOS s importem poolů vše pojede z právě vytvořeného RAIDZ2 pole. Enjoy!

Test rychlosti ZFS s kompresí a ZIL

Nějakou dobu se mi doma povalují disky ze starších serverů, povětšinou SAS 73GB 15k RPM. Pro tyhle disky už v dnešní době nemám moc využití, do serverů jsou prostě malé. Chtěl jsem ale vyzkoušet, zda by mohly efektivně sloužit alespoň jako ZIL u ZFS a být mi tak k něčemu dobré.

Testy jsem prováděl na náledujícím stroji s nainstalovaným SmartOS

Fujitsu-Siemens Primergy RX300 S3 D2119
2x Quad-core Xeon (bez HT, konkrétní typ ještě doplním)
12 Gb DDR2 FBDIMM
2x Fujitsu 146GB 10k RPM MAX3147RC (zpool)
2x Seagate 73GB 15k RPM ST373455SS (ZIL)

První sada testů probíhala nad mirrorem ze 146GB disků bez ZILu:

pool: zones
 state: ONLINE
 scan: resilvered 4.00G in 0h0m with 0 errors on Sun Feb 24 21:56:41 2013
config:

    NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
    zones    ONLINE    0   0   0
     mirror-0 ONLINE    0   0   0
      c0t0d0 ONLINE    0   0   0
      c0t1d0 ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

Druhá sada testů probíhala nad stejným poolem s přidaným mirrorem ze 73GB disků jako ZILem:

pool: zones
 state: ONLINE
 scan: resilvered 4.00G in 0h0m with 0 errors on Sun Feb 24 21:56:41 2013
config:

    NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
    zones    ONLINE    0   0   0
     mirror-0 ONLINE    0   0   0
      c0t0d0 ONLINE    0   0   0
      c0t1d0 ONLINE    0   0   0
    logs
     mirror-1 ONLINE    0   0   0
      c0t3d0 ONLINE    0   0   0
      c0t4d0 ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

První test v každé sadě probíhal s vypnutou kompresí:

zfs set compression=off zones

Druhý test v každé sadě probíhal se zapnutou kompresí GZIP na nejvyšší level:

zfs set compression=gzip-9 zones

Testoval jsem pomocí bonnie++ s následujícím nastavením:

bonnie++ -d /zones/bonnie -u 0 -n 256

Pro snadnější porovnání výsledků jsem sestavil přehlednou tabulku:

ZFS ZIL compression test results

Co si z toho všeho vyvodit?

 • Použít 15k RPM SAS jako ZIL pro 10k RPM SAS nemá cenu. Možná by výledky byly lepší, kdyby byl pool ze 7200 RPM SATA disků, ale pochybuju o tom. Možná by byly lepší, kdyby bylo více konkurentních zápisu, ale dělat další testy se mi už nechce.
 • To že komprese disku zrychluje jsem věděl už předtím, ale že je to o tolik, to jsem opravdu netušil. Ačkoliv z raw výsledků je patrný slušný nárůst využití CPU, komprimovat pool se jednoznačně vyplatí.
 • Pro někoho může být matoucí, že se komprimovaná data čtou a zapisují rychleji, než data nekomprimovaná. Je to z toho důvodu, že disk díky kompresi musí provést méně seeků, ať už při čtení nebo zápisu. Na dnešních CPU je overhead komprese opravdu malý, výkon serveru jako celku to tedy ovlivní spíše pozitivně.
 • Pozor na některá SSD, která by jste chtěli použít pro pool. Často si data komprimují samy, aby méně opotřebovávaly paměťové čipy. V takovém případě je komprese na poolu spíše kontraproduktivní.

ZIL: off, komprese: off

Version 1.03e    ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
          -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine    Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test      24G 69331 58 68951 14 26294  7 47317 45 55544  6 1362  5
          ------Sequential Create------ --------Random Create--------
          -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
       files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
        256 13680 97 43499 68 10799 49 17940 97 42623 67 24912 98

ZIL: off, komprese: gzip-9

Version 1.03e    ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
          -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine    Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test      24G 118003 99 270385 56 104136 29 73052 69 197714 20 9246 40
          ------Sequential Create------ --------Random Create--------
          -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
       files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
        256 14627 99 62096 99 26730 99 17557 99 73472 99 25722 99

ZIL: on, komprese: off

Version 1.03e    ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
          -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine    Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test      24G 69493 59 67928 14 26515  7 47986 46 55534  6 908.3  2
          ------Sequential Create------ --------Random Create--------
          -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
       files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
        256 16239 99 42565 98 26451 99 17479 99 72271 99 25860 99

ZIL: on, komprese: off

Version 1.03e    ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
          -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine    Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test      24G 117788 99 272982 57 105002 30 73069 69 197627 20 10390 41
          ------Sequential Create------ --------Random Create--------
          -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
       files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
        256 14035 98 69112 99 26849 99 18608 99 65876 93 25567 99

Možnosti nasazení CEPH s ProxmoxVM a Ubuntu VPS

CEPH je velice zajímá technologie kombinujcí object storage, block storage a filesystem.

One Object Storage: The Ceph Object Store, called RADOS, is the object storage component for CephFS filesystems, Ceph RADOS Gateways, and Ceph Block Devices.

Many Storage Interfaces: You can use CephFS, Ceph RADOS Gateway, or Ceph Block Devices in your deployment. You may also use all three interfaces with the same Ceph Object Store cluster! There’s no reason to build three different storage clusters for three different types of storage interface!

Use Commodity Hardware!: You can deploy Ceph with commodity hardware. You don’t need to purchase proprietary storage or networking hardware commonly used in SAN systems.

Při testech jsem zjistil následující:

 • Pro testy je potřeba minimálně dvou OSD (nodů pro ukládání dat)
 • ProxmoxVE 2.2 kernel nemá modul rbd
 • Ubuntu virtual kernel nemá modul rbd
 • Proxmoxu ještě nějakou chvíli potrvá, než CEPH zařadí do svých balíků, zdali vůbec

CEPH si určitě zaslouží sledovat a testovat dál, ale v současném stavu bych jej v kombinaci s Proxmoxem nedoporučoval, pokud nechcete sami kompilovat a udržovat balíky.

Test rychlosti úložišť KVM – qcow2 vs raw

Pro virtualizaci na Linuxu už delší dobu používám výbornou platformu založenou na debianu – ProxmoxVE. Ačkoliv jsem v Proxmoxem velice spokojen, některé věci mi v něm vadí a tak jsem chtěl vyzkoušet postavit platformu vlastní nad Ubuntu, které mám daleko raději. Před stavbou samotnou jsem chtěl udělat test, jak je na tom Ubuntu a libvirt s výkonem IO operací.

Aby to bylo trochu zajímavější, chtěl jsem otestovat jak diskové obrazy qcow2, tak i raw. Qcow2 image byl před testem „nafouknut“ pomocí dd, abychom testovali reálnou výkonnost, ne rychlost alokace místa pro image. VPS image byly umístěny na LVM2 nad RAID1 polem.

Test jsem po prvních výsledcíh z Ubuntu přerušil a nechtělo se mi pokračovat, dám tedy k dispozici alespoň výledky testů qcow2 vs raw. Je mi jasné že tohle nejsou moc relevantní testy, ale pro mé účely posloužily a pár závěrů se z nich vyvodit dalo:

 1. Obrazy qcow2 jsou jednoznačně rychlejší než raw obrazy. Přisuzuji to nějaké cache, kterou qcow2 obrazy musejí mít.
 2. Tohle neplatí pro Ubuntu s libvirt, tam to vyjde skoro nastejno.
 3. Na Ubuntu s libvirt jsou qcow2 obrazy oproti Proxmoxu pomalejší.

Pro test byl použit následující stroj

 • Dell PowerEdge 1950 G4V183J
 • 2x Quad Core Xeon E5335 @ 2 Ghz
 • 24GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
 • LSI SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS
 • 2x FUJITSU MAX3073RC 15000rpm 73GB

Nafouknutí qcow2 obrazu

test1# dd if=/dev/urandom of=temp bs=10485760 count=2560
dd: writing `temp': No space left on device
1909+0 records in
1908+0 records out
20010160128 bytes (20 GB) copied, 2141.45 s, 9.3 MB/s

Informace o qcow2 obrazu

proxmox# qemu-img info test1.qcow2
image: test1.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 20G (21474836480 bytes)
disk size: 20G
cluster_size: 65536

ProxmoxVE balíky

 • bonnie++ 1.96
 • lvm2 2.02.95-1pve2
 • pve-kernel-2.6.32-16-pve 2.6.32-80
 • pve-qemu-kvm 1.2-7
 • qemu-server 2.0-64

Konfigurace VPS pro test qcow2

-smp sockets=1,cores=4
-m 4096
-device ide-cd,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide2,id=ide2,bootindex=200
-drive file=test1.qcow2,if=none,id=drive-virtio0,aio=native
-device virtio-blk-pci,drive=drive-virtio0,id=virtio0,bus=pci.0,addr=0xa,bootindex=100

Konfigurace VPS pro test raw

-smp sockets=1,cores=4
-m 4096
-device ide-cd,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide2,id=ide2,bootindex=200
-drive file=test2.raw,if=none,id=drive-virtio0,aio=native,cache=none
-device virtio-blk-pci,drive=drive-virtio0,id=virtio0,bus=pci.0,addr=0xa,bootindex=100

Test pomocí hdparm na qcow2

test1# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads:   6028 MB in  2.00 seconds = 3015.90 MB/sec
Timing buffered disk reads: 994 MB in  3.00 seconds = 331.18 MB/sec
test1# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads:   5878 MB in  2.00 seconds = 2941.77 MB/sec
Timing buffered disk reads: 2022 MB in  3.00 seconds = 673.72 MB/sec
test1# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads:   5574 MB in  2.00 seconds = 2789.37 MB/sec
Timing buffered disk reads: 2000 MB in  3.00 seconds = 666.18 MB/sec

Test pomocí hdparm na raw

test2# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads: 5978 MB in 2.00 seconds = 2991.25 MB/sec
Timing buffered disk reads: 314 MB in 3.06 seconds = 102.48 MB/sec
test2# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads: 5622 MB in 2.00 seconds = 2813.29 MB/sec
Timing buffered disk reads: 316 MB in 3.00 seconds = 105.23 MB/sec
test2# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads: 5498 MB in 2.00 seconds = 2750.66 MB/sec
Timing buffered disk reads: 320 MB in 3.02 seconds = 105.99 MB/sec

Test pomocí bonnie++ na qcow2

test1# bonnie -d bonnie -u 0:0 -n 256
Version 1.96 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test1 8G 479 98 39390 6 34188 7 2110 97 885118 85 1666 33
Latency 19228us 57581ms 33761ms 13406us 4360us 60788us
Version 1.96 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
test1 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
256 31812 69 355396 99 2622 4 17141 36 451849 99 1706 3
Latency 318ms 640us 11725ms 7707ms 114us 7031ms
1.96,1.96,test1,1,1356636922,8G,,479,98,39390,6,34188,7,2110,97,885118,85,1666,33,256,,,,,31812,69,355396,99,2622,4,17141,36,451849,99,1706,3,19228us,57581ms,33761ms,13406us,4360us,60788us,318ms,640us,11725ms,7707ms,114us,7031ms

Test pomocí bonnie++ na raw

test2# bonnie -d bonnie -u 0:0 -n 256
Version 1.96 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test2 8G 477 98 39592 10 24128 4 2083 96 99561 9 606.1 17
Latency 16865us 1188ms 725ms 26275us 35302us 135ms
Version 1.96 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
test2 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
256 27477 56 349979 97 1115 1 28242 55 453860 99 857 1
Latency 779ms 631us 15595ms 785ms 79us 14245ms
1.96,1.96,test2,1,1356639819,8G,,477,98,39592,10,24128,4,2083,96,99561,9,606.1,17,256,,,,,27477,56,349979,97,1115,1,28242,55,453860,99,857,1,16865us,1188ms,725ms,26275us,35302us,135ms,779ms,631us,15595ms,785ms,79us,14245ms

Ubuntu 12.04 LTS na qcow2

test1# bonnie -d bonnie -u 0:0 -n 256
Version 1.96 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test1 8G 476 98 37107 5 29894 6 2132 96 878243 82 1365 40
Latency 16726us 1467ms 822ms 4232us 5511us 73827us
Version 1.96 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
test1 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
256 26194 53 354900 99 1013 1 26470 52 453667 98 813 1
Latency 851ms 617us 15240ms 888ms 51us 16378ms
1.96,1.96,test1,1,1356655754,8G,,476,98,37107,5,29894,6,2132,96,878243,82,1365,40,256,,,,,26194,53,354900,99,1013,1,26470,52,453667,98,813,1,16726us,1467ms,822ms,4232us,5511us,73827us,851ms,617us,15240ms,888ms,51us,16378ms

Ubuntu 12.04 LTS na raw

test2# bonnie -d bonnie -u 0:0 -n 256
Version 1.96 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test2 8G 476 98 37935 10 24315 4 2202 98 896357 84 1310 39
Latency 16929us 827ms 856ms 3895us 1821us 70495us
Version 1.96 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
test2 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
256 26764 55 359721 99 1052 1 27046 53 457961 98 803 1
Latency 806ms 641us 16137ms 858ms 66us 17820ms
1.96,1.96,test2,1,1356657989,8G,,476,98,37935,10,24315,4,2202,98,896357,84,1310,39,256,,,,,26764,55,359721,99,1052,1,27046,53,457961,98,803,1,16929us,827ms,856ms,3895us,1821us,70495us,806ms,641us,16137ms,858ms,66us,17820ms