Netplan a nastavení IP podle MAC adresy

Už se vám také stalo, že serveru na Ubuntu 18.04 nastavíte IP adresu přes netplan a po restartu se síťové karty jmenují jinak, a tak se IP správně nenastaví?

Dříve se to dalo řešit pomocí nastavení /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules. Z nějakého důvodu mi to ale v mém případě nefungovalo. Nefungovalo ani nastavení net.ifnames=0 biosdevname=0 do GRUB_CMDLINE_LINUX, systém pak nechtěl bootovat. Co dál?

Naštěstí se to dá vyřešit i pomocí netplan. Místo využití jména síťovky použijeme její MAC adresu:

network:
 version: 2
 ethernets:
  wan:
   match:
    macaddress: 00:XX:XX:XX:XX:XX
   set-name: wan
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.1.100/24]
   gateway4: 192.168.1.1
   nameservers:
    addresses: [1.1.1.1,1.0.0.1]

Dříve mě výměna klasického nastavení sítě přes /etc/network/interfaces za netplan vadila. Dnes jej však shledávám užitečným nástrojem, ve kterém se dá snadno nastavit spousta věcí. Doporučuji si jeho kompletní nastavení prostudovat.

Dodatek

Narazil jsem na chybu, která se projeví právě při přejmenování ethernetového rozhraní přes netplan. Chyba je více zdokumentována zde. Dá se obejít tak, že se rozhraní pojmenuje pomocí systemd. Vytvoříme soubor např. /etc/systemd/network/10-wan.link s obsahem:

[Match]
MACAddress=00:XX:XX:XX:XX:XX

[Link]
Name=wan

Systém pak aktualizujeme příkazem update-initramfs -u. V netplan pak není potřeba rozhraní přejmenovávat a jen mu nastavíme IP adresu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.