Archiv rubriky: Virtualizace

SmartOS, route a IP adresy od OVH

Mám nyní u skvělého dodavatele serverů OVH jeden server, na kterém jsem chtěl vytvořit několik VPS. Nechal jsem si k serveru přidělit dodatečné IP adresy, ale ouha, po konfiguraci zóna nemá síť. Jak z toho ven?

Problém je v tom, že brána pro dodatečné IP je v jiném subnetu než přidělené IP adresy. Musíme tedy zóně nejprve dát vědět, kudy se do toho subnetu dostane. To provedeme spuštěním následujícího příkazu uvnitř VPS:

route -p add XXX.XXX.XXX.0/24 YYY.YYY.YYY.YYY -interface -ifp net0

XXX.XXX.XXX jsou první 3 octety IP adresy global zóny (fyzického serveru). YYY.YYY.YYY.YYY je dodatečná IP, nastavená VPS serveru.

Protože VPS při startu bránu nenašel, bude potřeba ručně přidat ještě tu:

route -p add default XXX.XXX.XXX.254

XXX.XXX.XXX jsou opět první 3 octety IP adresy global zóny. OVH jako bránu používá vždy poslední adresu z daného rozsahu, tedy 254.

Parametr -p (persist) v příkazech říká, že se má nastavení uložit. Nesmaže se vám tedy po restartu serveru.

Samotné nastavení se ukládá do souboru /etc/inet/static_routes

Ekvivalent pro Linux (Ubuntu):

route add -net XXX.XXX.XXX.0/24 gw YYY.YYY.YYY.YYY dev eth0
route add default gw XXX.XXX.XXX.254

Solaris + ZFS + KVM = SmartOS

Stabilní KVM na Solarisu? Je to tak! Projekt Illumos dostal díky Joyentu vlastní port KVM. SmartOS je na Illumos založená distribuce spojující ZFS, DTrace, Solaris zóny a ano, KVM!

Distribuce je to trochu nezvyklá, neinstaluje se na disk, ale spouští se z USB flash disku nebo bootuje pomocí PXE ze sítě. Většina filesystému je read-only, samotné služby se instalují až v zónách, pro jejichž správu Joyent přidal spoustu nástrojů.

Měl bych upozornit že KVM ve SmartOS funguje jen na serverech, jejichž procesory podporují EPT. Není to tedy virtualizační platforma pro starší stroje, ale 55xx a 56xx Xeony už EPT mají. Dokonce i bez podpory EPT SmartOS stojí za vyzkoušení. Dle mých testů jde 90% služeb které provozuji na Linuxu bez problému rozchodit i v Solaris zóně.

Za zmínku stojí ještě tyto věci:

 • „apt-like“ binární balíčkovací systém pkgin
 • SMF (Service Management Facility) jako advanced náhrada rc skriptů
 • Virtuální ethernet rozhraní, virtuální switche a virtuální routery – dá se s tím kouzlit 🙂
 • Nástroj imgadm pro práci s šablonami vps, spoustu předpripravených konfigurací vps
 • Perfektní správa zdrojů přidělených zónám a vps

Pokud spravujete vps na na Linux hostu, doporučuji SmartOS alespoň vyzkoušet.

Možnosti nasazení CEPH s ProxmoxVM a Ubuntu VPS

CEPH je velice zajímá technologie kombinujcí object storage, block storage a filesystem.

One Object Storage: The Ceph Object Store, called RADOS, is the object storage component for CephFS filesystems, Ceph RADOS Gateways, and Ceph Block Devices.

Many Storage Interfaces: You can use CephFS, Ceph RADOS Gateway, or Ceph Block Devices in your deployment. You may also use all three interfaces with the same Ceph Object Store cluster! There’s no reason to build three different storage clusters for three different types of storage interface!

Use Commodity Hardware!: You can deploy Ceph with commodity hardware. You don’t need to purchase proprietary storage or networking hardware commonly used in SAN systems.

Při testech jsem zjistil následující:

 • Pro testy je potřeba minimálně dvou OSD (nodů pro ukládání dat)
 • ProxmoxVE 2.2 kernel nemá modul rbd
 • Ubuntu virtual kernel nemá modul rbd
 • Proxmoxu ještě nějakou chvíli potrvá, než CEPH zařadí do svých balíků, zdali vůbec

CEPH si určitě zaslouží sledovat a testovat dál, ale v současném stavu bych jej v kombinaci s Proxmoxem nedoporučoval, pokud nechcete sami kompilovat a udržovat balíky.

Test rychlosti úložišť KVM – qcow2 vs raw

Pro virtualizaci na Linuxu už delší dobu používám výbornou platformu založenou na debianu – ProxmoxVE. Ačkoliv jsem v Proxmoxem velice spokojen, některé věci mi v něm vadí a tak jsem chtěl vyzkoušet postavit platformu vlastní nad Ubuntu, které mám daleko raději. Před stavbou samotnou jsem chtěl udělat test, jak je na tom Ubuntu a libvirt s výkonem IO operací.

Aby to bylo trochu zajímavější, chtěl jsem otestovat jak diskové obrazy qcow2, tak i raw. Qcow2 image byl před testem „nafouknut“ pomocí dd, abychom testovali reálnou výkonnost, ne rychlost alokace místa pro image. VPS image byly umístěny na LVM2 nad RAID1 polem.

Test jsem po prvních výsledcíh z Ubuntu přerušil a nechtělo se mi pokračovat, dám tedy k dispozici alespoň výledky testů qcow2 vs raw. Je mi jasné že tohle nejsou moc relevantní testy, ale pro mé účely posloužily a pár závěrů se z nich vyvodit dalo:

 1. Obrazy qcow2 jsou jednoznačně rychlejší než raw obrazy. Přisuzuji to nějaké cache, kterou qcow2 obrazy musejí mít.
 2. Tohle neplatí pro Ubuntu s libvirt, tam to vyjde skoro nastejno.
 3. Na Ubuntu s libvirt jsou qcow2 obrazy oproti Proxmoxu pomalejší.

Pro test byl použit následující stroj

 • Dell PowerEdge 1950 G4V183J
 • 2x Quad Core Xeon E5335 @ 2 Ghz
 • 24GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
 • LSI SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS
 • 2x FUJITSU MAX3073RC 15000rpm 73GB

Nafouknutí qcow2 obrazu

test1# dd if=/dev/urandom of=temp bs=10485760 count=2560
dd: writing `temp': No space left on device
1909+0 records in
1908+0 records out
20010160128 bytes (20 GB) copied, 2141.45 s, 9.3 MB/s

Informace o qcow2 obrazu

proxmox# qemu-img info test1.qcow2
image: test1.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 20G (21474836480 bytes)
disk size: 20G
cluster_size: 65536

ProxmoxVE balíky

 • bonnie++ 1.96
 • lvm2 2.02.95-1pve2
 • pve-kernel-2.6.32-16-pve 2.6.32-80
 • pve-qemu-kvm 1.2-7
 • qemu-server 2.0-64

Konfigurace VPS pro test qcow2

-smp sockets=1,cores=4
-m 4096
-device ide-cd,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide2,id=ide2,bootindex=200
-drive file=test1.qcow2,if=none,id=drive-virtio0,aio=native
-device virtio-blk-pci,drive=drive-virtio0,id=virtio0,bus=pci.0,addr=0xa,bootindex=100

Konfigurace VPS pro test raw

-smp sockets=1,cores=4
-m 4096
-device ide-cd,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide2,id=ide2,bootindex=200
-drive file=test2.raw,if=none,id=drive-virtio0,aio=native,cache=none
-device virtio-blk-pci,drive=drive-virtio0,id=virtio0,bus=pci.0,addr=0xa,bootindex=100

Test pomocí hdparm na qcow2

test1# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads:   6028 MB in  2.00 seconds = 3015.90 MB/sec
Timing buffered disk reads: 994 MB in  3.00 seconds = 331.18 MB/sec
test1# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads:   5878 MB in  2.00 seconds = 2941.77 MB/sec
Timing buffered disk reads: 2022 MB in  3.00 seconds = 673.72 MB/sec
test1# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads:   5574 MB in  2.00 seconds = 2789.37 MB/sec
Timing buffered disk reads: 2000 MB in  3.00 seconds = 666.18 MB/sec

Test pomocí hdparm na raw

test2# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads: 5978 MB in 2.00 seconds = 2991.25 MB/sec
Timing buffered disk reads: 314 MB in 3.06 seconds = 102.48 MB/sec
test2# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads: 5622 MB in 2.00 seconds = 2813.29 MB/sec
Timing buffered disk reads: 316 MB in 3.00 seconds = 105.23 MB/sec
test2# hdparm -tT /dev/vda
/dev/vda:
Timing cached reads: 5498 MB in 2.00 seconds = 2750.66 MB/sec
Timing buffered disk reads: 320 MB in 3.02 seconds = 105.99 MB/sec

Test pomocí bonnie++ na qcow2

test1# bonnie -d bonnie -u 0:0 -n 256
Version 1.96 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test1 8G 479 98 39390 6 34188 7 2110 97 885118 85 1666 33
Latency 19228us 57581ms 33761ms 13406us 4360us 60788us
Version 1.96 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
test1 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
256 31812 69 355396 99 2622 4 17141 36 451849 99 1706 3
Latency 318ms 640us 11725ms 7707ms 114us 7031ms
1.96,1.96,test1,1,1356636922,8G,,479,98,39390,6,34188,7,2110,97,885118,85,1666,33,256,,,,,31812,69,355396,99,2622,4,17141,36,451849,99,1706,3,19228us,57581ms,33761ms,13406us,4360us,60788us,318ms,640us,11725ms,7707ms,114us,7031ms

Test pomocí bonnie++ na raw

test2# bonnie -d bonnie -u 0:0 -n 256
Version 1.96 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test2 8G 477 98 39592 10 24128 4 2083 96 99561 9 606.1 17
Latency 16865us 1188ms 725ms 26275us 35302us 135ms
Version 1.96 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
test2 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
256 27477 56 349979 97 1115 1 28242 55 453860 99 857 1
Latency 779ms 631us 15595ms 785ms 79us 14245ms
1.96,1.96,test2,1,1356639819,8G,,477,98,39592,10,24128,4,2083,96,99561,9,606.1,17,256,,,,,27477,56,349979,97,1115,1,28242,55,453860,99,857,1,16865us,1188ms,725ms,26275us,35302us,135ms,779ms,631us,15595ms,785ms,79us,14245ms

Ubuntu 12.04 LTS na qcow2

test1# bonnie -d bonnie -u 0:0 -n 256
Version 1.96 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test1 8G 476 98 37107 5 29894 6 2132 96 878243 82 1365 40
Latency 16726us 1467ms 822ms 4232us 5511us 73827us
Version 1.96 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
test1 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
256 26194 53 354900 99 1013 1 26470 52 453667 98 813 1
Latency 851ms 617us 15240ms 888ms 51us 16378ms
1.96,1.96,test1,1,1356655754,8G,,476,98,37107,5,29894,6,2132,96,878243,82,1365,40,256,,,,,26194,53,354900,99,1013,1,26470,52,453667,98,813,1,16726us,1467ms,822ms,4232us,5511us,73827us,851ms,617us,15240ms,888ms,51us,16378ms

Ubuntu 12.04 LTS na raw

test2# bonnie -d bonnie -u 0:0 -n 256
Version 1.96 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
test2 8G 476 98 37935 10 24315 4 2202 98 896357 84 1310 39
Latency 16929us 827ms 856ms 3895us 1821us 70495us
Version 1.96 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
test2 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
256 26764 55 359721 99 1052 1 27046 53 457961 98 803 1
Latency 806ms 641us 16137ms 858ms 66us 17820ms
1.96,1.96,test2,1,1356657989,8G,,476,98,37935,10,24315,4,2202,98,896357,84,1310,39,256,,,,,26764,55,359721,99,1052,1,27046,53,457961,98,803,1,16929us,827ms,856ms,3895us,1821us,70495us,806ms,641us,16137ms,858ms,66us,17820ms